Välkommen

Du har precis hittat OM - Gruppen för offentliga måltiders hemsida. OM består av en grupp personer som på olika sätt verkar eller har verkat inom offentliga måltider. OM är skapat som ett prestigelöst samarbete med utbyte av tankar och erfarenheter. Genom att alla har olika bakgrund och erfarenheter kan vi tillsammans skapa bättre offentliga måltider, både i det lilla och i det stora. Vi vill vara med och utveckla de offentliga måltiderna på olika plan, både genom att sprida våra kunskaper till de som dagligen arbetar med måltider men även genom att påverka makthavare.


Om OM (Gruppen för offentliga måltider)

Du har precis hittat OM - Gruppen för offentliga måltiders hemsida. OM består av en grupp personer som på olika sätt verkar eller har verkat inom offentliga måltider. OM är skapat som ett prestigelöst samarbete med utbyte av tankar och erfarenheter. Genom att alla har olika bakgrund och erfarenheter kan vi tillsammans skapa bättre offentliga måltider, både i det lilla och i det stora. Vi vill vara med och utveckla de offentliga måltiderna på olika plan, både genom att sprida våra kunskaper till de som dagligen arbetar med måltider men även genom att påverka makthavare.

 Det är även med våra kunskaper och erfarenheter som vi tillsammans kan erbjuda tjänster inom ett brett spektrum. Allt från föreläsningar och inspirationskurser till praktiska djupanalyser och problemlösningar finns inom vårt arbetsområde. Vi kan vara behjälpliga för både mindre enheter och för hela kommuner. Om du är en beslutsfattare med behov av hjälp när det gäller offentliga måltider så har du hittat rätt. Du hittar kontaktuppgifter till medlemmarna samt mer om dem och deras kompetenser här.