Välkommen

Du har precis hittat OM - Gruppen för offentliga måltiders hemsida. OM består av en grupp personer som på olika sätt verkar eller har verkat inom offentliga måltider. OM är skapat som ett prestigelöst samarbete med utbyte av tankar och erfarenheter. Genom att alla har olika bakgrund och erfarenheter kan vi tillsammans skapa bättre offentliga måltider, både i det lilla och i det stora. Vi vill vara med och utveckla de offentliga måltiderna på olika plan, både genom att sprida våra kunskaper till de som dagligen arbetar med måltider men även genom att påverka makthavare.


fredag 8 maj 2015

OM gruppen avslutar sin verksamhet.

Som ni kanske har märkt har vi varit inaktiva en ganska lång tid här på bloggen. Förklaringarna till det är många men främst handlar det nog om att mycket har hänt sedan gruppen startade och urspungsuppställningen presenterades. Flera av oss inom gruppen har bytt lite inriktning i karriären och det har påverkat verksamheten. Så det är med lite sorg i hjärtat som vi nu tagit beslutet att stänga ned denna bloggsida, dock kommer vi med alla säkerhet att fortsätta verka för de offentliga måltidernas utveckling på annat sätt men inte just genom OM-gruppen.

Mvh Håkan, Fredrik, Ola, Johan och Annika.