Välkommen

Du har precis hittat OM - Gruppen för offentliga måltiders hemsida. OM består av en grupp personer som på olika sätt verkar eller har verkat inom offentliga måltider. OM är skapat som ett prestigelöst samarbete med utbyte av tankar och erfarenheter. Genom att alla har olika bakgrund och erfarenheter kan vi tillsammans skapa bättre offentliga måltider, både i det lilla och i det stora. Vi vill vara med och utveckla de offentliga måltiderna på olika plan, både genom att sprida våra kunskaper till de som dagligen arbetar med måltider men även genom att påverka makthavare.


fredag 6 juni 2014

Snart är ännu ett läsår förbi

Idag firar vi Sveriges nationaldag och det innebär även att det bara är en vecka kvar av detta skolår. För oss i OM-gruppen kretsar mycket av vårt arbete kring just skolårets utformning även om både Fredrik och Ola har verksamhet som rullar året runt. Men för mig som ansvarar för ett skolkök är det dags att summera ett läsår och blicka framåt mot nästa. Något som även får mig att börja fundera över OM-gruppens "skolår". Som ni kanske märkt har aktiviteten på denna sida och även vår facebooksida varit låg, något som grundar sig i att den på andra håll varit desto högre. Vi har alltid haft höga ambitioner med det vi vill att OM-gruppen ska vara; en röst i debatten kring den offentliga gastronomin.
När gruppen skapades var vi fem personer med höga ambitioner och stora tankar om vad vi ville vara med att påverka. Men under det senaste året har vi numera minskat till tre personer då Johan och Annika av olika skäl känt att de inte kunnat bidra till gruppen i det offentliga rummet. Vi har dock inte velat att gruppen ska försvinna utan arbetat vidare mot de mål vi satte upp från början. Men att kombinera detta ideella arbete med det egna arbetet och ett familjeliv har visat sig lite svårare än vi alla trodde. Vi har alla tre haft ett intensivt år sedan augusti och då har tyvärr OM-gruppens gemensamma arbete varit det som fått stryka på foten. Med det sagt har vi ändå inte legat på latsidan utan fortsatt vårat gemensamma arbete på varsin front, och hela tiden med stöd och hjälp av varandra - något som hela tiden varit en del av vår tanke med gruppen.
Så för er som tycker att OM-gruppen är ett viktigt inslag i den offentliga måltiden så lovar vi att vi kommer finnas kvar. Exakt i vilken form och i vilken utformning vet vi i dagläget inte. Vi har flera tankar och idéer kring det men i dagsläget kommer vi att arbeta vidare som vi gör just nu. Genom att verka var för sig men med stöd av varandra fortsätta driva utvecklingen framåt inom vår bransch och skapa bättre förutsättningar för alla som arbetar inom den. Vi hoppas ni fortsätter följa oss på färden även om den inte alltid är helt spikrak.

Håkan Lundholm