Välkommen

Du har precis hittat OM - Gruppen för offentliga måltiders hemsida. OM består av en grupp personer som på olika sätt verkar eller har verkat inom offentliga måltider. OM är skapat som ett prestigelöst samarbete med utbyte av tankar och erfarenheter. Genom att alla har olika bakgrund och erfarenheter kan vi tillsammans skapa bättre offentliga måltider, både i det lilla och i det stora. Vi vill vara med och utveckla de offentliga måltiderna på olika plan, både genom att sprida våra kunskaper till de som dagligen arbetar med måltider men även genom att påverka makthavare.


fredag 15 november 2013

Hur får vi ny arbetskraft till offentliga kök?

En viktig fråga och något som vi i OM engagerar oss i är hur vi ska lyckas locka nya förmågor till de offentliga köken. Just nu finns det en stor brist på kockar i Sverige, både inom privat och offentliga sektor.Utbildningar läggs ner på grund av lågt söktryck och samtidigt vet vi att det inom de närmaste åren kommer att behövas många nya anställde inom bland annat skolköken. Att på olika sätt marknadsföra vad ett modernt offentligt kök arbetar med är ett sätt att locka ny arbetskraft, att man numera lagar riktigt mat på riktiga råvaror i de offentliga köken. Och att det även behövs personer med kunskap och kompetens i de övriga delarna så som servering och salladsberedning.
Igår, torsdag 21/11, var vår medlem Ola Håkansson inbjuden som gästföreläsare på Stockholm hotell- & restaurangskola. De har en temavecka kring Svenska landskap och Ola som är bördig från Öland var där för att lära dem om kroppkakor (både Öländska och Småländska), isterband, lufsa och bruna bönor. Men Ola tog även tillfället i akt att berätta om de moderna skolköken där bemötandet och servicen är lika viktigt som det som lagas. Att man kan implementera kunskaper från restaurangvärlden på skolkök och skapa en moderna skolrestaurang. Självklart såg han även till att berätta om alla fördelar med att arbeta i skolkök, allt för att locka några av de blivande kockarna på gymnasiet att välja vår del av branschen när det är färdigutbildade.

Ola Håkansson och Lars Sunekvist


Vid pennan, Håkan Lundholm