Välkommen

Du har precis hittat OM - Gruppen för offentliga måltiders hemsida. OM består av en grupp personer som på olika sätt verkar eller har verkat inom offentliga måltider. OM är skapat som ett prestigelöst samarbete med utbyte av tankar och erfarenheter. Genom att alla har olika bakgrund och erfarenheter kan vi tillsammans skapa bättre offentliga måltider, både i det lilla och i det stora. Vi vill vara med och utveckla de offentliga måltiderna på olika plan, både genom att sprida våra kunskaper till de som dagligen arbetar med måltider men även genom att påverka makthavare.


onsdag 30 oktober 2013

En statusrapport från OM-gruppen


Sist det dök upp något här skrev vi 27 augusti i kalendern och höstterminen i skolorna hade precis startat. Vi i OM såg med tillförsikt fram emot en höst där vi hade planer på gång och många tankar om vad vi skulle rikta in oss på inom vår grupp. När vi nu blickar tillbaka så är det med insikten att planer och verklighet inte alltid hänger ihop. Hösten har inneburit en stor kraftansamling på arbetet för samtliga oss medlemmar och några av oss har även haft fullt upp på hemmafronten (läs tvillingpappan Fredrik) vilket inneburit att vi fått lägga det aktiva arbetet med OM åt sidan. Det är något som alltid har varit en del av vår tankeverksamhet, att OM inte ska vara ett hinder utan ett stöd för det dagliga arbetet och att det vi ägnar vår arbetstid åt ska gå först.

Nu innebär inte detta att vi legat på latsidan. Den som lyckats få störst rubriker är Ola som blev inbjuden att äta lunch med vår landsbygdsminister Eskil Erlandsson för att diskutera ett förslag om skollunchen som Ola skickat in. Fredrik har varit igång med lite utbildningar i de norra delarna av vårt land, nu senast med ett besök i Pajala. Han var även en uppskattad föreläsare på Stora måltidsdagen där han talade om sin resa från kock till kostchef. Johan har jobbat på som krögare på Hotell Klövsjöfjäll, men varvat detta med lite föreläsningar inom den offentliga maten. Förra veckan var han en av talarna på konferensen "Smak av norrland" som hölls i Östersund. Håkan har haft fullt upp i sin nya roll som kökschef på Fribergaskolan i Danderyd med allt vad att leda verksamheten i ett kök kan innebära. Men han har även hunnit vara med på en workshop om "Kompetensbehovet i de offentliga köken - idag och i framtiden" som anordnades av Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider inom den offentliga sektorn. Annika har som vanligt gjort sitt bästa för att arbeta för främjandet av skolmåltiderna, samt att hon fortsatt att jobba med projektet "Skolkockar på grönbete".

Men att vi inte syns så mycket som grupp innebär inte att vi träget arbetar vidare med att vara en del av debatten kring skolmaten. Vi hänger med i allt som händer och är beredda att bidra med våra tankar och idéer där det kan behövas. Men främst av allt har vi under hösten arbetet inom gruppen för att ge varandra stöd och hjälp i de utvecklingsarbeten vi alla håller på med i de egna verksamheterna. 

Vi har även nåtts av nyheten att OM-gruppen i olika sammanhang nämnts som en framtida maktfaktor inom den offentliga måltidsverksamheten. Något som sporrar oss i vårt fortsatta arbete och stärker oss inför framtiden. Vi har trots allt bara funnits sedan januari i år och som grupp känner vi att det arbete vi påbörjat är ett projekt som kräver ett långsiktigt arbete. Vi vill vara med att förändra den offentliga gastronomin på ett grundläggande sätt och inte med kortsiktiga punktinsatser.